O nas

Firma Recykler  powstala w 2004 roku aby przetwarzać i utylizować odpady oraz odzyskiwać surowce. Oferujemy przedsiębiorstwom i osobom indywidualnym możliwość wypełnienia ustawowego obowiązku gospodarowania odpadami.

 

Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk